Welkom bij FondsDBL

overlay

FondsDBL

FondsDBL steunt mensen die hulp nodig hebben. Wij streven ernaar onze middelen zo in te zetten dat hun leven duurzaam verbetert. Dit doen we door financiële ondersteuning te verlenen aan maatschappelijke-, zorg- en welzijnsorganisaties die ondersteuning verlenen aan deze mensen. Onze aandacht is vooral gericht op regio Rijnmond-Drechtsteden.

Lege koelkast

Het contract van de heer W. wordt door het uitzendbureau niet verlengd. Hij kan nu niet meer in zijn onderhoud voorzien. 
In afwachting van een bijstandsuitkering, die nog twee weken op zich laat wachten, is er geen geld voor hem en zijn kinderen voor eten. Hun lege koelkast kan weer worden gevuld dankzij een eenmalige boodschappen-bijdrage van SUN Drechtsteden.

Stichting Mano

In 2020 heeft FondsDBL, samen met de schrijvers van het boek Pessimisme is voor losers, besloten de opbrengsten van het boek te doneren aan Stichting Mano t.b.v. hun projecten voor bestrijding van laag- en ongeletterdheid.
bezoek website

Voor steun komen in aanmerking:

  • organisaties die een project uitvoeren voor minderbedeelden in het gebied Rotterdam Rijnmond en Drechtsteden;
  • noodfondsen in heel het land, voornamelijk gedurende de opstartfase;
  • particulieren in gebieden in Nederland waar geen noodfondsen actief zijn (let op: de aanvraag voor een particulier moet altijd door een eerstelijns hulpverlener verbonden aan een welzijns-, zorginstelling worden ingediend).

FondsDBL hanteert twee aanvraagprocedures met ieder een eigen formulier:

  • Een procedure voor het aanvragen van steun voor een project.
  • Een procedure voor het aanvragen van steun voor een particulier.