Organisatie

overlay

ANBI-Registratie

FondsDBL is geregistreerd bij de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling met RSIN-nummer 0031 43399. Download hier het standaardformulier publicatieplicht 2023.

Privacy

FondsDBL respecteert de privacy van alle aanvragers en gaat vertrouwelijk met hun gegevens om, overeenkomstig ons privacybeleid en de wettelijke regelgeving, waaronder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). FondsDBL is geregistreerd onder nummer M12922631 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier het FondsDBL privacyreglement.

FIN-normen Goed Bestuur

Het bestuur van Sticht FondsDBL verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd voor het jaar 2021.

Jaarverslagen

Download hieronder de jaarverslagen van FondsDBL: