Wij willen perspectief bieden
op een beter bestaan

overlay

Ondersteuningsdoelen 

FondsDBL steunt alleen aanvragen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving om hun situatie te doorbreken. Dan kan het gaan om:

 • basale levensbehoeften, zoals inrichtingskosten of de aflossing van schulden;
 • sociale integratie en activering, zoals noodzakelijke aanschaffingen, contributiekosten of vakanties;
 • arbeid en opleiding, zoals cursusgelden of kosten voor een middelbare beroepsopleiding.

Ons uitgangspunt is om hulp aan particulieren zoveel mogelijk via noodfondsen te verlenen. Alleen in gebieden waar geen noodfondsen actief zijn wordt steun aan particulieren in overweging genomen. U vindt hier een lijst met noodfondsen.

Fotograaf Peter van Beek

Verhaal bij bovenstaande foto: Abdul vertelt een droom die we vaak horen: “Straks, als ik uit deze situatie ben, wil ik anderen helpen om ook uit die situatie te komen. Ik wil bijdragen en belasting betalen. Want zo kan ik dit land verder opbouwen”. Hij kan hier niet blijven, al zijn asielaanvragen zijn afgewezen. Nu hij hier niet mag zijn wil hij het liefst terug naar zijn land: Niger. “Ik heb geen geboorteakte, Niger erkent niet dat ik daar vandaan kom. Teruggaan kan dus niet, ik zit vast, en mijn gezondheid gaat elke dag verder achteruit.”

Criteria voor aanvraag

 • De aanvraag kan alleen gedaan worden door een professionele non-profitorganisaties zoals wijkteams en zorginstellingen.
 • Er dienst sprake te zijn van een financiële en maatschappelijke noodzaak.
 • De aanvraag komt niet in aanmerking voor een overheidsvoorziening of subsidie.
 • Er is geen noodfonds of ander samenwerkingsverband dat de aanvraag kan dekken.
 • De aanvrager moet bereid zijn om openheid te geven over de omstandigheden van de hulpbehoevende (bijvoorbeeld over het inkomen, schulden, vaste lasten etc.).
 • Er is perspectief op blijvende verbetering na de donatie.
 • FondsDBL verstrekt geen hulp voor:
  • verwijtbare schulden;
  • kosten van aanschaf van gemotoriseerde vervoersmiddelen zoals rolstoelbussen en auto’s;
  • eigen bijdrage ziektekostenverzekering of medische kosten;
  • kosten van therapie, budgetbeheer of een advocaat;
  • kosten van kinderopvang of kinderoppas;
  • studiekosten HBO of wetenschappelijk onderwijs;
  • legeskosten;
  • begrafeniskosten;
  • overkomst van of bezoek aan familie uit het land van herkomst.

Wanneer de aanvraag niet aan bovengenoemde criteria voldoet, zal deze worden afgewezen.

N.B.

Aanvragen betreffende het (her)inrichten van een woonruimte, de aanschaf van hulpmiddelen en de kosten die verband houden met de terugkeer op de arbeidsmarkt ten behoeve van gehandicapte personen, chronisch zieken, personen met een verstandelijke beperking en psychiatrische patiënten verwijzen wij graag naar: www.bisschopbluyssenfonds.nl

Aanvraagprocedure

U doorloopt eerst een quickscan. Als deze succesvol is doorlopen komt u op het aanvraagformulier. Wij accepteren alleen online aanvragen die met de volgende bijlagen worden ingediend:

 • recent uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvragende organisatie;
 • uitgebreide cliëntgegevens (download het formulier hier);
 • toestemmingsverklaring (download onze toestemmingsverklaring hier);
 • sociale rapportage (noodzakelijk voor aanvraag, achtergrond, oorzaak en plan van aanpak);
 • kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • kopie van een recente loonstrook en/of uitkeringsspecificatie en/of pensioenspecificatie;
 • eventuele extra informatie, zoals een overzicht van de huidige schulden als het doel van de aanvraag het aflossen van schulden betreft.

Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als ze via deze website zijn ingediend. Vragen die per post of per e-mail binnenkomen, worden niet in behandeling genomen.

Let op:

Wij vragen u om geen persoonsgegevens van de eventuele begunstigde in de mail te zetten. Persoonsgegevens kunnen wel worden gegeven bij het uploaden van informatie via de website. Dit is een afgeschermde omgeving.

U dient uw aanvraag altijd op naam van uw organisatie te zetten. Bij toekenning van een gift voor een particuliere persoon wordt het bedrag uitsluitend overgemaakt aan de aanvragende organisatie, nooit aan de particuliere persoon zelf. Vul daarom nooit het bankrekeningnummer in van de particuliere persoon, maar alleen het IBAN-nummer van de aanvragende organisatie.

Vragen?

Heeft u algemene vragen dan kunt u contact opnemen via info@fondsdbl.nl

U kunt een casus voorleggen door een mail te sturen naar casus@fondsdbl.nl. Vermeld geen privacy gevoelige gegevens van particulieren in deze e-mail; dit is geen beveiligde omgeving.