Quickscan aanvraag project

overlay

Beantwoord de vier vragen om controleren of u een aanvraag kunt indienen

Vraag 1

Voor welke rechtspersoon wilt u een aanvraag indienen?

Helaas, u kunt geen aanvraag indienen. Dit is het einde van de quickscan. Bedankt voor uw belangstelling.

Vraag 2

Waar vindt uw project plaats?

Helaas, u kunt geen aanvraag indienen. Uw aanvraag valt buiten ons werkgebied, regio’s Rijnmond en Drechtsteden. Dit is het einde van de quickscan.

Vraag 3

Is uw aanvraag bedoeld voor kinderen/jeugdigen of ouderen?

Aanvragen t.b.v. kinderen t/m 18 jaar en ouderen 65+ worden voorlopig niet meer in behandeling genomen, omdat er relatief veel steun is zowel door de overheid als ook door lokale en landelijke fondsen. FondsDBL wil zich meer richten op bevolkingsgroepen waar juist weinig steun voor beschikbaar is.

Vraag 4

Is het doel van uw aanvraag?
  • Cultureel project,
  • Kosten van medisch onderzoek,
  • Kosten van training of opleiding van medewerkers van instellingen,
  • Publicitaire of wetenschappelijke werkzaamheden als congressen e.d.

Helaas valt uw aanvraag buiten FondsDBL doelstelling. Dit is het einde van de quickscan. Bedankt voor uw belangstelling.

U heeft de scan succesvol doorlopen
Klik hier om een aanvraag in te dienen. U kunt ook, alvorens de aanvraag in te dienen, contact opnemen via casus@fondsdbl.nl.